• 1
  • 2

Til orientering ophører Café & Restaurant Tee pr. 31. januar 2020.

 

Cafe & Restaurant Tee Aps. og Køge Golf Klub har indgået forlig og parterne udtrykker tilfredshed med, at det er lykkedes at nå til enighed. Samtidig er der enighed om ikke at udtale sig yderligere i sagen.

Ovenstående betyder, at Køge Golf Klub og den nye forpagter til restauranten overtager alle forpligtigelser og allerede indgåede bookning af lokaler pr. 1. februar 2020.

Såfremt man ønsker yderligere informationer kan Køge Golf Klub kontaktes på tlf. nr.: 56 65 10 00 eller til nuværende forpagter på tlf. nr. 60 68 79 59.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle vores kunder, gæster og medlemmer som har bakket os op igennem årene.

 

Med venlig hilsen

Kenneth og Jane

Cafe & Restaurant Tee Aps.


Kontakt

TLF: 56 65 30 00

Café & Restaurant Tee
Gl. Hastrupvej 12
4600 Køge

E-mail: info@restauranttee.dk